СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Римската република

План на урок №33 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

 1. Римската република
  1. Форма на държавно устройство, при която управниците се избират за срок от време
  2. Управлението на римската държава от 509 г. пр. Хр. до 27 г. пр. Хр.
 2. Римското общество
  1. Свободни граждани
   1. Права и задължения
    1. Права
     1. Да гласува
     2. Да бъде избиран
     3. Да встъпва в брак
     4. Да сключва сделки
    2. Задължения
     1. Военна служба
   2. разделение на свободните хора
    1. патриции
     1. участват в управлението
     2. раздават правосъдие
     3. допитват се до боговете
    2. плебеи
     1. непълноправни граждани
    3. жени
     1. не управляват
     2. до края на републиката не могат да притежават земя
   3. Победите на плебеите в борбата за равноправие
    1. Народните трибуни
    2. Законите на 12-те таблици
    3. Плебеите се изравнили с патрициите
  2. Роби
   1. Собственост на господарите си
   2. Те са тези, които основно работят
 3. Управление на републиката
  1. Сенатът
   1. Висшият орган в републиката
   2. Издавал законите
   3. Определя външната политика
   4. Контролира финансите
  2. Магистратите – държавните служители избирани за срок от време
   1. Двама консули
    1. Върховната власт
    2. Свикват Сената
    3. Командват армията и др.
   2. Народните трибуни
    1. Защитават интересите на народа
    2. Имат право на отменят решенията на Сената
   3. Диктатор
    1. Избира се един човек в извънредни случаи
    2. Има цялата власт за не повече от 6 месеца