СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Империята на Александър Велики

Нови думи към урок №33 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

Република - Форма на държавно устройство, при която държавната власт е в ръцете на управници, избирани от гражданите за определен срок.
Магистрати - Държавни служители, натоварени с управлението на обществените дела, избирани за определен срок от гражданите.
Патриции - Римляни, произхождащи от най-знатните и влиятелни римски родове, които притежавали голяма част от земята и образували основното ядро на армията.
Плебеи - Непълноправни пришълци и техните наследници
Сенат   Висшият орган в републиката; сенаторите най-напред били избирани измежду патрициите, а после – измежду всички бивши магистрати