СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Господарите на Средиземноморието

Въпроси към урок №34 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. С помощта на картата в учебника проследете войните на Рим с Картаген.
  2. Каква била политиката на Рим спрямо завладените народи?
  3. Защо робите можели да станат опасни за държавата?
  4. Каки са последиците от завоеванията на Рим?