СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Всекидневният живот в Римската империя

Въпроси към урок №37 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Кои места и сгради били характерни за римските градове?
  2. Какво било положението на жените и на робите в римското общество?
  3. Кои били любимите развлечения на римляните?