СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възникване и разпространение на християнството

План на урок №39 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

 1. Иисус – спасителят
  1. Животът на Иисус според евангелията
  2. Учението на Иисус
   1. В основата му е вярата на евреите (юдаизмът)
   2. Вяра в един Бог
   3. Всички хора са равни
   4. Човек трябва да върши добри дела и да прощава на всички
   5. Всеки, който приеме вярата и спазва предписанията
    1. ще бъде спасен
    2. ще има вечен живот
 2. Животът на първите християни
  1. Учениците на Исус – апостоли
  2. Събиранията на християните
  3. Ранните символи на християните
   1. Гълъб
   2. Риба
   3. ΑΩ или αω (алфа и омега)
   4. Добрия пастир и др.
 3. Разпространение на християнството
  1. Библията
   1. Старият завет
   2. Евангелията – Новият завет
   3. Църквата – общността на християните
   4. Центровете на християнството
    1. Рим
    2. Константинопол
    3. Йерусалим
    4. Александрия
    5. Антиохия
  2. Преследванията на християните от римските власти
   1. Причини -  християните отказвали да честват култа към императора
   2. и др.