СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възникване и разпространение на християнството

Нови документи към урок №39 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 

Първите християни

„Предложен ми бе анонимен списък, съдържащ имената на много личности. Тези, които отричаха, че са били християни, и повтаряха след мен молитви към боговете и извършваха свещенодействие пред твоята статуя, която бях заповядал да се носи наред с тези на боговете, и хулеха Христос, реших да пусна, тъй като никой истински християнин не може да бъде заставен да извърши нещо подобно.“

По „Писма“, Плиний Млади, II в

 

 

Училището в Спарта

„Спартанците събирали всички деца, навършили седем години, заедно. Те живеели и се хранели при еднакви условия. На четмо и писмо се учели само с оглед на практическите нужди. Останалото възпитание се свеждало до безпрекословно подчинение, издръжливост и усилия да побеждават в боя. Затова и с напредването на възрастта им тяхното обучение ставало по-сурово. Стрижели им косата до кожа, привиквали ги да ходят боси и да играят заедно, обикновено без дрехи.“
Плутарх, I- II в.