СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възникване и разпространение на християнството

Въпроси към урок №39 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Опишете живота и делата на Исус.
  2. Защо християнството привлякло последователи от всички слоеве на римското общество?
  3. Защо първите християни били преследвани от държавата?
  4. С помощта на картата проследете разпространението на християнството.
  5. Какво съдържа свещената книга на християните – Библията?