СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Голямата промяна през новокаменната епоха

Въпроси към урок №4 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Кои били причините за появата на земеделието?
  2. Защо земеделието се появило в територията на „Плодородния полумесец“?
  3. Какви били последиците от голямата промяна за живота на хората?
  4. Сравнете живота на хората през старокаменната и новокаменната епоха по следните показатели: стопански дейности, оръдия на труда, облекло, жилища.