СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Изкуство и вярвания на праисторическия човек

План на урок №6 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

 1. Пещерните рисунки
  1. възникване на изкуството – през късната старокаменна епоха (35 хил. г. пр. Хр.)
  2. сцените – ловни
  3. символите – осигуряване на прехраната
  4. рисунките в пещерите Алтамира, Ласко и Магурата
 2. Вярвания на праисторическия човек
  1. Почитането на природните явления, на които били придавани свръхестествени сили
  2. Култът към Богинята майка
  3. Магически действия за успешен лов
 3. Почитта към мъртвите
  1. На неандерталците
  2. Ритуалите на първите земеделци
   1. Вяра в живот след смъртта
   2. Полагане с вещи и по определен начин
   3. Поява на некрополи