СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Зората на цивилизацията – земите край Нил, Тигър и Ефрат

Въпроси към урок №7 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

  1. Кои са белезите на цивилизацията?
  2. Какво е местоположението на Древен Египет и Месопотамия?
  3. С какви действия хората в Египет и Месопотамия осигурявали вода за развитието на земеделието?
  4. Какво било значението на реките за хората в Египет и Месопотамия?