СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Първите писмености

Нови думи към урок №8 по история и цивилизации за 5. клас по новата учебна програма

Клинопис - Писмени знаци, използвани от народите в Месопотамия, които означават отделни думи или срички
Йероглиф - Символ от писмената система на Древен Египет, при която всеки знак означава дума или сричка
Буквено писмо - Писменост, при която всеки знак съответства на определен звук
Храм - Сграда, построена като дом на божество, в която се извършват религиозни ритуали, за да се измоли неговото благоволение
Папирус - Материал за писане, който бил изработван от стъблата на едноименното растение