СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Хронология по история за 5. клас

Най-важните дати и събития, изучавани по история и цивилизация в 5. клас по новата учебна програма

3 млн. г. пр. Хр.

2,6 млн. г. - Поява на Сръчен човек

 

2 млн. г. пр. Хр.

1,8 млн. г. - Поява на Изправен човек
1,6 млн. г. пр. Хр. - Обитавана пещерата Козарника (близо до Белоградчик)

 

1 млн. г. пр. Хр.

600 000 г. пр. Хр. - Използване на огъня от хората
250 000 г. - Поява на Неандерталец
100 – 50 хил. г. - Поява на Кроманьонец
90 - 39 хил. г. пр. Хр. - Обитавана пещерата „Бачо Киро“
35 хил. г. пр. Хр. - Поява на изкуството
6 000 г. пр. Хр. - Живот в Караново
5508 г. пр. Хр. - Година първа в старото еврейско летоброене („сътворението на света“)

 

4 хил. пр. Хр.

V-IV хил. пр. Хр. - Основаване на селища по долината на Струма и в Северна България
IV хил. пр. Хр. - Основаването на шумерските градове държави
Ср. на IV хил. пр. Хр. - Възникват първите писмености в Египет и Месопотамия
IV хил. пр. Хр. - Разцвет на древното общество от каменно-медната епоха по Черноморското крайбрежие
3200 г. пр. Хр. (приблизително) - Обединение на Горен и Долен Египет от първият фараон Менес. Начало на Старото египетско царство

 

3 хил. пр. Хр.

III хил. пр. Хр. - Могъщество на Акадското царство при Саргон I
III хил. пр. Хр. - Строеж на пирамиди от фараоните Джосер, Хеопс и др.

 

2 хил. пр. Хр.

10 000 – 9 000 г. пр. Хр.  - Поява на земеделието

2000 г. пр. Хр. (приблизително) - Начало на Средното египетско царство
нач. на II хил. пр. Хр. - Заселване на евреите в Ханаан
XVIII в. пр. Хр. - Могъщество на Вавилонското царство при Хамурапи и записване на законите му
II хил. пр. Хр. - Разцвет на минойската и ахейската цивилизации
1500 г. пр. Хр. (приблизително) - Начало на Новото египетско царство
1275 г. пр. Хр. - Троянската война
1270 г. пр. Хр. (приблизително) - Битката при Кадеш между египтяни и хети по времето на фараона Рамзес II, завършила с мирен договор

 

11 в. пр. Хр.

XI в. пр. Хр. - Създадени първите текстове с буквено писмо
кр. XI в. пр. Хр. - Създаване на Еврейското царство

 

10 в. пр. Хр.

Х в. пр. Хр. - Разцвет на Еврейското царство при цар Соломон

 

9 в. пр. Хр.

 

8 в. пр. Хр.

VIII – VII в. пр. Хр. - Възникване на елинските полиси
VIII – VII в. пр. Хр. - Великата гръцка колонизация
776 г. пр. Хр. - Година първа в древният елински календар. Проведена първата олимпиада.
753 г. пр. Хр. - Година първа в римския календар. Основаването на Рим.

 

7 в. пр. Хр.

VII в. пр. Хр. - Могъщество на Асирия при цар Ашурбанипал
VII в. пр. Хр. - Ново могъщество на Вавилонското царство
622 г. - Година първа в мюсюлманския календар. Преселението на Мохамед от Мека в Медина

 

6 в. пр. Хр.

VI в. пр. Хр. - Могъщество на Персия при цар Дарий I
Кр. на VI в. пр. Хр. - Създаване на Одриското царство
509 г. пр. Хр. - Начало на Римската република
500 г. пр. Хр. (приблизително) - Край на Новото египетско царство

 

5 в. пр. Хр.

490 г. пр. Хр. - Битката при Маратон – атиняните победили персите
480 г. пр. Хр. - Битката при Термопилите - 300 спартанци загинали, за да задържат персите
480 г. пр. Хр. - Битата при Саламин – елинският флот победил персийския
480 г. пр. Хр. - Битката при Платея – елинските хоплити победили персите
449 г. пр. Хр. - Край на Гръко-персийските войни
431 г. пр. Хр. - Начало на Пелопонеската война
404 г. пр. Хр. - Край на Пелопонеската война

 

4 в. пр. Хр.

331 г. пр. Хр.  - Македонските войски на Александър Велики побеждават персийските при Гавгамела
IV - I в. пр. Хр. - Епохата на елинизма
IV в. пр. Хр. - Управлението на одриския цар Котис I

 

3 в. пр. Хр.

217 г. пр.Хр. - Ханибал побеждава римляните в битката при Тразименското езеро
216 г. пр.Хр. - Ханибал побеждава римляните в битката при Кана
202 г. пр. Хр. - Римляните побеждават Ханибал в битката при Кана

 

2 в. пр. Хр.

146 г. пр. Хр. - Римляните разрушават Картаген

 

1 в. пр. Хр.

74 - 71 г. пр. Хр. - Въстанието на Спартак
27 г. пр. Хр. - Начало на Римската империя

 

1 в.

I в.  - Възниква християнството
45 г.  - Създадена е римската провинция Тракия. Окончателно завладяване на траките от Рим.

 

2 в.

 

3 в.

212 г. - Император Каракала дава права на римски граждани на всички жители на империята

 

4 в.

311 г. - имп. Галерий признал християнството
313 г. -  имп. Константин Велики прекратил преследванията на християните
330 г. - Константинопол става столица на Римската империя
кр. на IV в. - имп. Теодосий обявил християнството за официална религия

395 г. - Римската империя е разделена на Източна и Западна

 

5 в.

476 г. - Край на Западната римска империя

 

 

В НАЧАЛОТО