СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Уроци, презентации и тестове по история за 5 клас

 1.    Планове по история за 5 клас

 2.    Презентации по история за 5 клас

 3.    Тестове по история за 5 клас по уроци

 4.    Тестове по история за 5 клас върху всичко изучено до урока

  Планове по история и цивилизация за 5. клас

 1.    Историята и нейните източници

 2.    Българските земи през праисторическата епоха

 3.    Цивилизацията на древните траки

 4.    Югоизточна Европа през Античността

 5.    Наследството на древните цивилизации

 6.    Поява и разпространение на християнството

 7.    Европа между Античността и Средновековието

 8.    България - огнище на древни цивилизации

 9.    Древните българи – наши предшественици

 10.    Славяните във великото преселение на народите

 11.    Раждането на средновековна България

 12.    Утвърждаване на езическа България в Европа

 13.    България – християнска държава

 14.    Начало на старобългарската книжовност

 15.    Могъщество на България при цар Симеон

 16.    Златният век на старобългарската култура

 17.    Старите столици Плиска и Велики Преслав

 18.    Българското царство при цар Петър

 19.    Цар Самуил в защита на българското царство

 20.    Средновековна България (VII – началото на XI век)

 21.    Българските земи под властта на Византия

 22.    Възстановяване на българското царство

 23.    България – водеща сила в Европейския югоизток

 24.    Период на упадък и зависимост от татарите

 25.    България при цар Иван Александър

 26.    Старобългарското книжовно наследство

 27.    Българското средновековно общество

 28.    Светът на средновековните българи

 29.    Българските средновековни градове

 30.    Средновековната столица Търново

 31.   Българите в средновековна Европа

 32.   Гибелта на средновековна България

 33.   „Българската държава и общество (ХІ-ХІV век)” - обобщение

 34.   Съпротива срещу османците до средата на ХV век

 35.   Ислямът - Новата религия в Югоизточна Европа

 36.   Устройство на Османската империя

 37.   Пирамидата на османското общество

 38.   Промени в живота на българите

 39.   Съпротива срещу османската власт (ХVІ – ХVІІ век)

 40.   Християнската вяра – опора на българите

 41.   Рилският манастир - българска светиня

 42.   Колективните опори на българите

 43.   Българските градове в Османската империя

 44.   Мозайката от общности в българските земи

 45.   По следите на пътешествениците

 46.   Българите и европейският свят през ХVІ-ХVІІ век

  Презентации по история за 5 клас

 1.    Презентация за Историята и нейните източници

 2.    Презентация за Българските земи през праисторическата епоха

 3.    Презентация за Цивилизацията на древните траки

 4.    Презентация за Югоизточна Европа през Античността

 5.    Презентация за Наследството на древните цивилизации

 6.    Презентация за Поява и разпространение на християнството

 7.    Презентация за Европа между Античността и Средновековието

 8.   Презентация за България - огнище на древни цивилизации

 9.    Презентация за Древните българи – наши предшественици

 10.    Презентация за Славяните във великото преселение на народите

 11.    Презентация за Раждането на средновековна България

 12.    Презентация за Утвърждаване на езическа България в Европа

 13.    Презентация за България – християнска държава

 14.    Презентация за Начало на старобългарската книжовност

 15.   Презентация за Могъщество на България при цар Симеон

 16.    Презентация за Златният век на старобългарската култура

 17.    Презентация за Старите столици Плиска и Велики Преслав

 18.   Презентация за Българското царство при цар Петър

 19.    Презентация за Цар Самуил в защита на българското царство

 20.   Презентация за Средновековна България (VII – началото на XI век)

 21.    Презентация за Българските земи под властта на Византия

 22.    Презентация за Възстановяване на българското царство

 23.    Презентация за България – водеща сила в Европейския югоизток

 24.    Презентация за Период на упадък и зависимост от татарите

 25.   Презентация за България при цар Иван Александър

 26.    Презентация за Старобългарското книжовно наследство

 27.    Презентация за Българското средновековно общество

 28.    Презентация за Светът на средновековните българи

 29.    Презентация за Българските средновековни градове

 30.    Презентация за Средновековната столица Търново

 31.   Презентация за Българите в средновековна Европа

 32.   Презентация за Гибелта на средновековна България

 33.   Презентация за Българската държава и общество (ХІ-ХІV век) - обобщение

 34.   Презентация за Съпротива срещу османците до средата на ХV век

 35.   Презентация за Ислямът - Новата религия в Югоизточна Европа

 36.   Презентация за Устройство на Османската империя

 37.   Презентация за Пирамидата на османското общество

 38.   Презентация за Промени в живота на българите

 39.   Презентация за Съпротива срещу османската власт (ХVІ – ХVІІ век)

 40.   Презентация за Християнската вяра – опора на българите

 41.   Презентация за Рилският манастир - българска светиня

 42.   Презентация за Колективните опори на българите

 43.   Презентация за Българските градове в Османската империя

 44.   Презентация за Мозайката от общности в българските земи

 45.   Презентация за По следите на пътешествениците

 46.   Презентация за Българите и европейският свят през ХVІ-ХVІІ век

  Тестове по история за 5 клас по уроци

 1.    Тест за Историята и нейните източници

 2.    Тест за Българските земи през праисторическата епоха

 3.    Тест за Цивилизацията на древните траки

 4.    Тест за Югоизточна Европа през Античността

 5.   Тест за Наследството на древните цивилизации

 6.  Тест за  Поява и разпространение на християнството

 7.    Тест за Европа между Античността и Средновековието

 8.    Тест за България - огнище на древни цивилизации

 9.    Тест за Древните българи – наши предшественици

 10.    Тест за Славяните във великото преселение на народите

 11.    Тест за Раждането на средновековна България

 12.    Тест за Утвърждаване на езическа България в Европа

 13.    Тест за България – християнска държава

 14.    Тест за Начало на старобългарската книжовност

 15.    Тест за Могъщество на България при цар Симеон

 16.    Тест за Златният век на старобългарската култура

 17.    Тест за Старите столици Плиска и Велики Преслав

 18.    Тест за Българското царство при цар Петър

 19.    Тест за Цар Самуил в защита на българското царство

 20.    Тест за Средновековна България 7. - нач. на 11. век

 21.    Българските земи под властта на Византия

 22.    Възстановяване на българското царство

  Тестове по история за 5 клас върху всичо изучено до урока

 1.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Българските земи през праисторическата епоха

 2.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Цивилизацията на древните траки

 3.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Югоизточна Европа през Античността

 4.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Наследството на древните цивилизации

 5.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Поява и разпространение на християнството

 6.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Европа между Античността и Средновековието

 7.    Тест по история върху всичко изучено до урока за България - огнище на древни цивилизации

 8.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Древните българи – наши предшественици

 9.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Славяните във великото преселение на народите

 10.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Раждането на средновековна България

 11.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Утвърждаване на езическа България в Европа

 12.    Тест по история върху всичко изучено до урока за България – християнска държава

 13.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Начало на старобългарската книжовност

 14.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Могъщество на България при цар Симеон

 15. Content for class "back-to-top" Goes Here
 16.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Златният век на старобългарската култура

 17.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Старите столици Плиска и Велики Преслав

 18.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Българското царство при цар Петър

 19.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Цар Самуил в защита на българското царство

 20.    Тест по история Средновековна България 7. - нач. на 11. век

 21.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Българските земи под властта на Византия

 22.    Тест по история върху всичко изучено до урока за Възстановяване на българската държава

В НАЧАЛОТО