СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Славяните във великото преселение на народите

План на урок №10 по история и цивилизация за 5. клас по старата учебна програма

 1. Произход и разселване в Европа
   1. Славянските племена населявали първоначално земите между Балтийско море и Карпатите, но после се разделили на 3 групи: Западни, Източни и Южни.
   2. Южните славяни на Балканския полуостров
   3. В началото на VІІ век Южните славяни се заселили трайно в земите на юг от река Дунав.
 2. Поминък и религия
   1. поминък – земеделие
   2. религия – вярвали в много богове: Перун, Лада, Дажбог и др.