СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Начало на старобългарската книжовност

План на урок №14 по история и цивилизация за 5. клас по старата учебна програма

  1. Делото на солунските братя
    1. животът на Кирил и Методий
    2. сътворяването на славянската азбука – 855г.
    3. Великоморавската мисия на солунските братя
  2. Учениците на Кирил и Методий в България
    1. През 886г. Климент, Наум и Ангеларий пристигнали в България и подготвили много ученици да четат и пишат със славянската азбука