СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Златният век на старобългарската култура

План на урок №16 по история и цивилизация за 5. клас по старата учебна програма

 1. Цар Симеон книголюбецът
  1. Цар Симеон получил високо образование и като цар покровителствал книжнината и културата.
 2. Средища и творци на старобългарската книжнина
  1. средища (центрове) – Преслав, Охрид и др.
  2. творци:
   1. Йоан Екзарх – “Шестоднев”
   2. Константин Преславски – сборникът “Учително евангелие”, “Азбучна молитва”
   3. Черноризец Храбър – “За буквите”
  3. Кирилицата – нов вариант на “глаголицата”, създадена от Климент Охридски
 3. Столицата Велики Преслав
  1. Столицата била здраво защитена, добре украсена, с много храмове, в нея работели много книжовници.
 4. България – огнище на славянската православна култура