СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Устройство на Османската империя

План на урок №36 по история и цивилизация за 5. клас по старата учебна програма

 1. Султанът – неограничен господар
  1. Смятало се, че властта му е дадена от Аллах
  2. Имал неограничена власт: издавал законите, командвал армията и др.
  3. Разполагал изцяло с живота и имота на своите поданици
 2. Централната власт
  1. Везирите – министрите на султана, начело с Велик везир
  2. Висшите духовници – следели за спазването на ислямския закон
  3. Дворецът на султана
 3. Управлението на провинциите
  1. Османската държава била разделена на области. Българските земи били в Румелия.
  2. Султанът управлявал с помощта на войската
  3. Шериатът – ислямският религиозен закон, за изпълнението на който се грижели религиозни съдии - кадии