СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Промени в живота на българите

План на урок №38 по история и цивилизация за 5. клас по старата учебна програма

 1. Политическата промяна. След завладяването на България от турците:
  1. Била премахната българската църква
  2. Народът останал без аристокрация (водачи)
  3. Повечето книжовници напуснали страната
  4. Били прекъснали стопанските и културни връзки със свободните европейски народи
 2. Промени в начина на живот
  1. Много от селищата били разрушени
  2. Много българи се преселили в села в планината, където били по-защитени
  3. В градовете живеели повече турци
  4. Османците усвоили от българите земеделски умения
 3. Разпространение на исляма сред българите. Някои българи приели исляма:
  1. Доброволно, поради вътрешно убеждение
  2. За да плащат по-малко данъци
  3. За да не бъдат осъдени
  4. Насилствено
  5. След като български девойки били отвличани