СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Рилският манастир - българска светиня

План на урок №41 по история и цивилизация за 5. клас по старата учебна програма

 1. Животът на монасите
  1. Основаване на манастира – около 930г. от св. Иван Рилски
  2. Монашеският живот – труден и суров:
   1. отказване от земните блага
   2. първите три години – послушници (прислужници)
   3. молитви и усилна работа (в ниви и градини, преписване на книги)
 2. Хронология на Рилския манастир
 3. Новото въздигане на великата Рилска обител през ХV – ХVІІІ век
  1. Монасите преписвали книги
  2. В килийното училище се учели ученици, подготвяли се свещеници
  3. В манастира имало само български монаси
 4. Рилският манастир от ХІХ век до наши дни
  1. През ХІХ век манастирът бил отново застроен и изписан от даровити художници
  2. Рилският манастир днес –
  3. включен в Списъка на ЮНЕСКО на световното природно и културно наследство