СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Поява и разпространение на християнството

План на урок №5 по история и цивилизация за 5. клас по старата учебна програма

 1. От многобожие към единобожие
   1. създател на християнството е Иисус Христос
   2. християнството учи, че трябва да се вярва в един Бог и всички хора са равни
 2. Християнството на Балканския полуостров
   1. християнството бързо се разпространило в Римската империя
   2. Библията – свещена книга за християните
   3. християните били преследвани, но император Константин Велики през 313г. им дал равни права
 3. Християнската църква
  1. Църква
   1. 1.значение (черква) – молитвен дом (сграда) на християните
   2. 2.значение – общността, организацията на християните
  1. двете църкви
   1. католици (западните християни) – с духовен водач папата
   2. православни (източните християни) – с духовни водачи патриарсите