СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Речник по история за 5. клас по старата учебна програма

Най-важните термини думи и термини, изучавани по история и цивилизация в 5. клас по старата учебна програма

 

А

Авари - Племена от Азия, които участвали във Великото преселение на народите

Антична епоха - Периодът от VІІІ в.пр.Хр. до края на V в.сл.Хр.

Апостоли - Учениците на Иисус, изпратени да проповядват новата вяра

Архиепископ - Духовен глава на самостоятелна църковна област, по-нисш от патриарх

Б

Библия - Свещена книга на християни и евреи. В първата и част – Стария завет, е описана историята на евреите, а втората – Новият завет, съдържа четирите евангелия, които разказват за живота и делата на Иисус. Деянията и Посланията на апостолите и др.

Благочестив - Силно религиозен човек, който живее според изискванията на християнството

Боили - Представителите на прабългарската аристокрация, които били служители в столицата или в областите. На славянски език били наричани боляри

Бронз - Сплав от мед и калай

В началото


В

Великоморавия - Средновековна държава на западните славяни в Централна Европа (дн. Чехия  и Словакия и части от Словения и Унгария)

Венчавка - Тайнството на църковния брак, което свързва в свещен съюз мъжа и жената пред лицето на Бог

В началото
Г

Гарнизон - Войски, настанени постоянно в дадено селище или крепост

В началото

Д

Демокрация - Държавно управление, при което властта принадлежи на гражданите, които избират свои представители да се грижат за общите дела

Деспот - Втората титла в Българското царство през ХІV в. след царската

Десятък - Данък, който представлявал 1/10 част от всичко произведено

Династичен брак - Женитба между представители на владетелски династии от различни държави с цел тяхното сближаване

Династия - Владетелски род

Дискриминация - Нестраведливо, обидно отношение и лишаване на човек от определени права, основано на принадлежността му към определена група, а не на личните му качества

Дюкян - Занаятчийска работилница

В началото

Е

Езичници - Така християните наричали народите, които не познавали хрстиянското учение

Епископ - Духовно лице, което ръководи християнска общност

Ерес - Религиозно учение, което се отклонява от правилата на християнскат арелигия, определени от църквата

Етнически - Народностен

В началото

Ж

Житие - Разказ за живота и делата на светец

Жрец - Човек, който чрез специални ритуали осъществявал връзката между хората и боговете и поради това имал голяма власт

В началото

З

Закон - Установени от държавна власт норми на поведение, задължителни за всички жители

Землянка - Жилище, полувкопано в земята

Зограф - Художник иконописец

И

Империя - Голяма държава, която обединява различни народи под управлението на един владетел

Институция - Установена обществена организация

В началото

К

Кервансарай - Страноприемница в източните страни, разположена в квадратен затворен двор. Там спирали да нощуват керваните

Кесар - Най-високата аристократична титла във Византия, която до хан Тервел не била давана на чужд владетел

Киевска Русия - Голяма средновековна държава на източните славяни със столица гр. Киев (днес в Украйна).

Килийно училище - Религиозно училище, разположено в стая (килия) в манастир или църква

Криза - Силно напрежение в държавата, породено от вътрешни конфликти или външна опасност

Кръстоносни походи - Военни походи, организирани от Римската църква през периода ХІ-ХІІІ век за освобождение на светите места на християнството в Палестина от мюсюлманите

Култура - Знанията, вярванията, поведението и произведенията, присъщи на голяма човешка общност

Кумани - Тюркски номадски племена, които нахлули в българските земи през ХІ век. Групи от тях се заселили трайно в Северна България, приели християнството и се слели с българите.

В началото

Л

В началото

М

Магнаурска школа - Висше училище в Константинопол (в двореца Магнаура), в което се подготвяли управници за държавата и църквата

Маджари - Унгарци – азиатски номади, които през Х в. опустошили обширни части от Европа

Македония - Древна Македония – държава, възникнала през VІІ в.пр.Хр. в земите на днешна Северна Гърция и Македония, която имала гръцки облик

Месия - Водач и спасител

Миряни - Хората, без духовниците, които принадлежат на една църква: посещават редовно службите, взимат причастие, подчиняват се на духовните си водачи, спазват предписанията на църквата

Мобилизация - Свикване и подготовка на хора за изпълнение на военни задължения

Мощи - Съхранени останки от тялото на светец, почитани от християните

В началото

Н

Наемници - Войници, които се бият срещу заплащане в чужда армия

Наложници - Жените, с които султанът нямал брак

Неприкосновен - Който не може да бъде отнет или засегнат по никакъв начин

Номади - племена на скитащи животновъди

В началото

О

Община - Хората, които живеели постоянно в дадено селище и спазвали определен ред

Опело - Християнски ритуал за изпращане на покойниците

В началото

П

Печенеги - Тюркски номадски племена, които нахлули в българските земи през ХІ век. Групи от тях се заселили трайно в Северна България, приели християнството и се слели с българите.

Племе - Човешки колектив от множество семейства, родове и поколения, свързани с обща култура

Поданици - Населението, поставено под властта и законите на владетеля на една държава

Поклонник - Човек, който пътува до храм или свято място за поклонение

Покръстване - Приемане на християнската вяра

Поминък-Основна трудова дейност за прехрана

Праисторическа епоха - Първият и най-продължителен период от човешкото развитие – от появата на човека до изнамирането на писмеността и появата на първите държави

Презвитер - Свещеник

Привилегии – По-големи права, предимства в сравнение с други хора или обществени групи

Приписка - Ръкописна бележка в полето на книга, направена от преписвача или от читател

Причастие – Ритуал, при който християните заедно вкусват хляб и вино, за да почетат смъртта на Христос

Пророк - Някой, който изрича думи по божествено вдъхновение

В началото

Р

Равноапостоли - Равни по значение на Христовите апостоли

Рая - Немюсюлмански народ, покорен от турците чрез война

Реформа - Преобразования или нововъведения в дадена област по мирен път

Рицари - Представители на аристокрацията в Западна Европа. Сражавали се като тежковъоръжени конници

Род - Хората, свързани помежду си с кръвна връзка и с връзките на брака

Русалки - Свръхестествени същества в женски образ от славянските вярвания

В началото

С

Самодиви - Свръхестествени същества в женски образ от славянските вярвания

Света гора - Полуостров Атон (днес в Гърция), където от средновековието и до днес се намира най-голямата самоуправляваща се общност на православни монаси

Светилище - Място за почитане на божества

Свето кръщене - Християнски ритуал за въвеждане в общността на християните – църквата. Извършва се с потапяне във вода в специален съд  купел.

Севастократор - Титла в Българското царство през ХІІ-ХІV в., давана на брата на царя или друг много близък родственик

Средни векове - Времето от V в. до края на ХV в. в европейската история

В началото

Т

Татари - Название на едно то монголските племена от Азия, което в началото на ХІІІ в., предвождано от Чингис хан, завладяло Източна Европа (Русия и Украйна), където основало своя държава

Триезична догма - Спазване на приетото правило, че християнството може да се проповядва само на три „свещени” езика – еврейски, гръцки и латински

Тържище - Специално място за излагане и продажба на стоките на търговците през средновековието

Тюрки - Племена от Азия, които участвали във Великото преселение на народите

В началото

У

Узи - Тюркски номадски племена, които нахлули в българските земи през ХІ век. Групи от тях се заселили трайно в Северна България, приели християнството и се слели с българите.

Уния - Съюз между две държави или между западна и източните църкви

В началото

Ф

Франкска империя - Държава, основана от германското племе франки в Западна Европа, чийто владетел Карл Велики бил коронясан от папата за император през 800 година

Х

Хазари - Племена от Азия, които участвали във Великото преселение на народите

Хан - Владетелска титла на българите, произнасяна на техния древен индоевропейски език като „кан”, „кана сюбиги” (велик хан)

Харем - Харем (от арабски – забранен) отделена част от мюсюлманска къща, определена само за жените

Хроника - Средновековно историческо съчинение, описващо важните събития по години; летопис

Хуни - Номадски племена от Азия, които опустошили Европа

В началото

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Юдаизъм - Религия на древните евреи (юдеи), основана на вярата в един всемогъщ Бог, който се открил на пророците Авраам и Мойсей

Юрта - Преносима палатка от кожа с кръгла форма

Я

В началото