СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Ранната християнска църква

План на урок №1 по история и цивилизации за 6. клас

1.Епохата на Средновековието
            А) хрологически граници
                        - начало—476 г. (краят на Западна римска империя)
                        - край—1492 г. (откриването на Америка)
            Б) отличителни черти
                        - християнството
                        - монархията
   2. Западът и Изтокът в Европейското средновековие
            А) Изтокът
                        - Византия (Източната римска империя):
                                    съхранява античната традиция,
                                    първоначално превъзхожда Запада
            Б) Западът
                        - след XII в. се възражда градският живот,
                        - в края на средновековието:
                                    се появяват могъщи владетели,
                                    преоткриват постиженията на Античността
   3. Периодизация на българската средновековна история (VII-XVII в.)
            А) Първа българска държава (VII—нач. на XI в.)
            Б) Византийско владичество (нач. на XI—кр. на XII в.)
            В) Втора българска държава (кр. на XII—XIV в.)
            Г) османско владичество