СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Обществото в средновековния Запад (VI-X век)

План на урок №10 по история и цивилизации за 6. клас

   1.Общество, основана на лична връзка
            А) феодалният ред
            Сеньорите (господарите, собственици на много земя) давали на васали (дребни аристократи) феоди (земи заедно със селяните) със задължения  взаимно да си помагат.
            Б) феодалната стълбица
крал
херцози и графове
барони
рицари
            В) Васалът на моя васал не е мой васал“
   2. Общество, разделено на съсловия
            А) духовници („молещи се“)- грижат се за спасението на душите
            Б) аристократи („воюващи“)—защитават хората
                        - херцози, графове, барони
                        - рицари—храбри, силни, но и галантни с дамите, покровители на слабите
            В) работещи—хранят хората
                        - свободни селяни—все по-малко
                        - серви—зависими селяни

 правомощия
            Г) развитие на образованието и културата