СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Създаване и укрепване на Дунавска България

План на урок №11 по история и цивилизации за 6. клас

   1.Създаване на Дунавска България от хан Аспарух
            А) победата на българите над византийците в битката при  Онгъла (680 г.)
            Б) създаването на Дунавска България—681 г.
            В) общата държава на славяни и българи
                        - българите управлявали, славяните запазили самоуправлението си
                        - българите охранявали североизточните земи, славяните—старопланинските проходи
                        - обща столица—Плиска
   2. Укрепване на Българското ханство при хан Тервел
            А) през 705 г. хан Тервел получил титлата „кесар“ и областта  Загора
            Б) през 716 г. сключил търговски договор с Византия
            В) през 717-718 г. българите разгромили арабите край Константинопол
            Г) изсечен Мадарския конник