СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България през първата половина на IX век

План на урок №12 по история и цивилизации за 6. клас

   1.България—обединителен център на южните славяни
            А) хан Крум
            - присъединил земи на славяни и авари
            - превзел Сердика (София)
            - през 811 г. византийците превзели Плиска, но хан Крум ги разгромил във Върбишкия проход
            - българските войски стигнали до Константинопол
            Б) хан Омуртаг
            - сключил 30-годишен мир с Византия
            - спечелил война с Франкската империя
            В) хан Маламир
            - превзел Филипопол (Пловдив)
            Г) хан Пресиян
            - присъединил Родопите и Македония
   2. Централизация на държавата
            А) единни закони за всички поданици (въведени от хан Крум)
            Б) комитати—военно-административни области, начело с комити (въведени от хан Омуртаг)
            В) премахване на самоуправлението на славяните
   3. Обновената от хан Омуртаг столица Плиска
            А) външният град
            Б) вътрешният град
            В) цитаделата
            Г) малкият дворец