СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Славянският свят и делото на светите братя Кирил и Методий

План на урок №13 по история и цивилизации за 6. клас

1.Славянският свят между Рим и Константинопол
                А) съперничеството на Рим и Константинопол за покръстването на славяните
                Б) 855 г. —братята Кирил и Методий създават славянската азбука, наречена глаголица
2. Мисията на славянските първоучители Кирил и Методий във Великоморавия
                А) преведени Библията и много книги на славянски език
                Б) обучили много ученици
                В) получили признанието  на славянската азбука от папата
                Г) след смъртта на Методий немското духовенство прогонило учениците  на светите братя от Великоморавия
3. Новите славянски държави
                А) на западните славяни (покръстени от Рим)
                               - Чехия
                               - Полша (владетели: Мешко, Болеслав I Храбри)
                Б) на южните славяни
                               - Хърватия (покръстена от Рим)
                               - Сръбски княжества (покръстени от Константинопол)
                В) на източните славяни (покръстени от Константинопол)
                               - викингите завладели земи и основали градовете Киев, Новгород (от вожда Рюрик) и др.
                               - 882 г.—основана Киевска Рус от княз Олег