СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възходът на християнска България

План на урок №14 по история и цивилизации за 6. клас

1.Княз Борис I (852-889) - покръстването на българите
                А) причини за покръстването
                               - България да бъде равноправна на другите държави
                               - да са увеличи властта на хана
                               - да се сплотят поданиците в държавата
                Б) покръстването на България (865) от византийски свещеници
                В) бунтът срещу покръстването
2. България между Рим и Константинопол
                А) временен съюз на Борис I с папата и покръстване от Рим
                Б) 870 г.—създава се самостоятелна българска Църква, начело с архиепископ, под върховната власт на Константинополския патриарх
3. Просветителската мисия на Кирило-Методиевите ученици
                А) книжовната школа в Плиска—ръководена от Наум
                Б) книжовната школа в Охрид—ръководена от Климент
                В) кирилицата—новата славянска азбука
4. Управлението на княз Владимир—Расате—опитал да върне езичеството
5. Решенията на събора в Преслав
                А) Симеон става княз
                Б) старобългарският език става официален в държавата и Църквата
                В) Преслав става столица
4. Цар Симеон Велики (893-927)
                А) след много войни България опира на три морета
                - 20 август 917 г. —в битката при Ахелой българите разгромяват византийците
                Б) Симеон приема титлата „цар“ и „василевс на ромеите“
                Б) Златен век“
5. Промени в българското общество след Покръстването
                А) битът започва да се основава на християнството; нови закони
                Б) появява се групата на духовенството
                В) България става културен и религиозен център на славяните
                Г) създава се българската народност, приела името „българи“