СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Златният век на старобългарската култура

План на урок №15 по история и цивилизации за 6. клас

1.Велики Преслав—столицата на християнска България
                А) Външен и Вътрешен град
                Б) Симеоновият дворец
                В) Кръглата, златна църква
2. Златният век“ на старобългарската книжнина
                А) книжовните школи—превеждали книги и създавали оригинални съчинения
                Б) книжовниците и техните творби
                - Йоан Екзарх—“Шестоднев“
                - Черноризец Храбър—“За буквите“
                - Константин Преславски—“Азбучна молитва“, Учително евангелие“, Историкии“
                В) разпространение на старобългарската книжнина в славянския свят
3. Разцвет на старобългарското изкуство
                - художествени занаяти
                - преславската рисувана керамика и др.