СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България при цар Петър I (927-969)

План на урок №16 по история и цивилизации за 6. клас

  1. Голямото признание
                А) мир с Византия
                Б) Византия признава царската титла на Петър
                В) Българската църква се издига в Патриаршия
                Г) Киевска Рус напада България
   2. Владетел и църква
                А) управлението на Църквата—патриарх и Синод (съставен от митрополитите и някои епископи)
                Б) еретиците богомили
                - последователите на поп Богомил
                - учели, че видимият свят и човекът са сътворени от Дявола, а само човешката душа е идвала от Бога
                - критикували Църквата, осъждали царя и болярите
                - преследвани от държавата, хулени от Църквата
   3. Новият път на вярата— монахът св. Иван Рилски
                А) заживял в усамотение, пост, молитва, отказ от богатства
                Б) написал „Завет“ към учениците си
                В) обявен за небесен закрилник на българския народ и държава