СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България и Византия (кр. на Х—XII век)

План на урок №17 по история и цивилизации за 6. клас

1.Императорите воини срещу България
                А) възходът на Византия при Македонската династия
                Б) руският княз Светослав нападнал България
                В) през 971 г. византийският император Йоан Цимиски превзел Преслав и завладял Източна България
2. Великият двубой: цар Самуил срещу император Василий II
                А) братята Давид, Мойсей, Арон и Самуил
                Б) 986 г.— българите побеждават византийците в прохода Траянови врата
                В) Самуил коронясан за български цар
                Г) 1014 г.—византийците побеждават в битката при с. Ключ и ослепяват 15 000 български войници
                Д) 1018 г.—Византия завладява цяла България
3. Българите под византийска власт
                А) промените
                - византийска административна система
                - Българската патриаршия понижена в архиепископия
                - в църквите въведен и гръцкият език
                Б) въстанията
                - 1040 г.—избухва въстанието на Петър Делян; потушено
                - 1072 г.—избухва въстанието на Константин Бодин; потушено