СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Ранната християнска църква

План на урок №2 по история и цивилизации за 6. клас

1.Триумфът на християнството
                А) Първият Вселенски събор (325 г., в Никея)
                               - Символ на вярата (кратко описание на християнството)
                               - ересите—учения, които се отклоняват от официалното християнство
                Б) обявяване на християнството за официална религия в Рим (кр. на IV в. от имп. Теодосий I )
2. Устройство на Църквата
                А) църковната общност
                               - духовници
                                               5 патриарси
                                               Вселенски събори
                                               богословите
                                               свещеници
                               - миряни (обикновените вярващи)
                Б) отношенията между църквата и държавата
                               - на Изток—императорът е над църквата
                               - на Запад—папата претендира за власт над владетелите
3.Монашеството—строгото християнство
                А) възникване—III в. в Египет, Сирия и Палестина
                Б) живот на монасите—усамотение, лишения, изпитания
                В) редът в манастирите
                               - в Изтока—определен от св. Василий Велики
                               - в Запада—определен от св. Бенедикт Нурсийски
4. Домът на Бога—християнският храм
                А) колоните
                Б) куполът
                В) олтарът