СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Християнската църква (VII-XI век)

План на урок №21 по история и цивилизации за 6. клас

1.Църквата в живота на човека
            А) Църквата изгражда представата за света на човека.
            Б) Функции на Църквата
            - религиозна
            - културна и образователна
            - стопанска
            - обществена
2. Покръстителската дейност на Църквата
            А) Рим проповядва  само на латински език
            Б) Константинопол позволява и на родния език
3. Църквата в борба с иконоборството
            А) Иконоборство—от VIII в. за повече от век във Византия императорите унищожавали иконите и преследвали тези, които ги почитат, отнемали богатства на Църквата, разрушавали манастири.
            Б) Иконопочитане—отдаване почит на светци чрез техните изображения; Римският папа го подкрепял.
4. Разделяне на Християнската църква—1054 г.
            А) Католическа—на Запад с духовен водач папата
            Б) Православна—на Изток с духовни водачи патриарси