СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Разделената Църква (XII-XV век)

План на урок №24 по история и цивилизации за 6. клас

1.Православие и католицизъм
            А) различия в обредите
            Б) духовни водачи
            - при католиците  - един (папата)
            - при православните—няколко патриарси
            В) отношенията с държавата
            - при католиците  - папата е над владетелите
            - при православните—императорът (царят) е над Църквата
            Г) монашеските ордени на Запад
2. Пътищата на поклонничеството
            Поклонници—вярващи, които предприемат пътувания до свети места.
3. Еретици и друговерци
            А) еретиците
            Б) Инквизицията—институция на Западната църква за борба срещу еретиците (издирвала, измъчвала и наказвала хора с различни убеждения)
            В) друговерците
            - евреите са дискриминирани, обвинявани несправедливо
            Г) критиците на Църквата
            - Ян Хус—изгорен на клада, защото осъждал пороците на Църквата
            - Джон Уиклиф