СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Кръстоносните походи

План на урок №25 по история и цивилизации за 6. клас

1.Причини за кръстоносните походи
                А) Кръстоносните походи—свещена война на западните християни срещу враговете на кръста
                Б) причини
                - да се освободи свещения за християните Йерусалим
                - папството искало да разшири влиянието си
                - Венеция и Генуа искали да разширят търговията си
                - стремеж към богатства
                - желание за слава
2. Първи кръстоносен поход
                - 1095 г.—папа Урбан II в гр. Клермон обявява началото
                - 1099 г.—рицарите превзели Йерусалим
                - създадени били на Изток нови държави и монашески ордени
3. Завладяването на Константинопол
                А) Трети кръстоносен поход—неуспешен
                Б) Четвърти кръстоносен поход
                - рицарите завладели Константинопол (1204)
                - Византия била временно унищожена, създадена била държава на рицарите—Латинската империя
4. Последици от кръстоносните походи
                - задълбочили се противоречията между православни и католици
                - изострили се отношенията с мюсюлманите
                - в кръст. държави били установени феодални отношения
                + в Европа били пренесени нови земеделски култури
                + подобрили се занаятчийството и хигиената
                + взаимно се опознали мюсюлмани и християни