СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Общество и всекидневен живот в България (кр. на XII—XIV в.)

План на урок №27 по история и цивилизации за 6. клас

  1.Владетел и общество
            А) царят—“самодържец“, пълновластен господар
            Б) болярите—отличавали се по произход, богатство, служебно положение
            В) чиновници и писари
  2. Животът в града
            А) строежите—крепостта (външен и вътрешен град), къщите, храмовете,
            Б) кварталите—на богати, на бедни, на чужденци
            В) животът на знатните
            - красиви и цветни дрехи
            - богати храна и напитки
            - метални лъжици и вилици
  3. Българското село
            А) селяните осигурявали храната за всички и данъците
            Б) земята се обработвала с традиционни сечива
            В) дрехите—домашно тъкани
            Г) храната—варива, зеленчуци…
            Д) дървени лъжици