СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Великото преселение на народите

План на урок №3 по история и цивилизации за 6. клас

1.Причини и участници
            А) причини—застудяване
            Б) участници—германци, славяни, племена от Азия (хуните и др.)
2. Преселението и варварите
            А) вестготите
            Б) вандалите
            В) хуните
            Г) славяните
3. Създаване на варварски държави на запад—Франкското кралство
            А) варварските държави
            Б) крал Хлодвиг— началото на  Франкската държава
                        - 481 г.— налага властта си
                        - укрепва властта си
                        - издава първите писани закони на франките
                        - приема християнството
4. Последици от Великото преселение на народите
            А) променя политическата и етническата карта на Европа
            Б) слага край на Античната цивилизация и Западната римска империя
            В) робският труд е изместен от свободният
            Г) поява на нови народи