СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Всекидневният живот. Между Ориента и Европа

План на урок №31 по история и цивилизации за 6. клас

  1.Търново—новият център на православния Изток
                А) Търново—“Великия град“, Царевград“
                Б) много църкви и манастири с мощи на светци
  2. Образованието в България
                А) училищата- към църкви и манастири, учителите—свещеници и монаси,  за учебници—богослужебните книги
                Б) начално образование (от 7 до 12 години)- четене, писане, смятане; знания за света и природата; възпитание
                Б) втора степен—духовно образование - четене и преписване на книги; почетното звание „граматик“ - дава право на учител
                В) децата на знатните—в специални училища с повече знания з
  3. Книжнина и книжовни центрове
                А) книжовни центрове—Търново, Рилски манастир, Света гора (Атон), Бачковски манастир
                Б) книжовници
                - Патриарх Евтимий—извършил правописна реформа и започнал ново превеждане на книгите
                - Киприан, Григорий Цамблак, Константин Костенечки и др.
  4. Архитектура
                А) столицата Търново —хълмовете Царевец, Трапезица, Момина крепост
                Б) разцвет на църковната архитектура
                - Боянската църква, храмът „Св. Иван Неосветени“ и др.
  5. Разцвет на изкуствата и Вторият златен век“ на българската култура при цар Иван Александър
                А) стенописите в Боянската църква
                Б) Лондонското четвероевангелие
                В) музиката на Йоан Кукузел