СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Османската империя и нейните поданици

План на урок №35 по история и цивилизации за 6. клас

1.Империя на три континента
                А) Османската империя обхващала земи в Европа, Азия, Африка
                Б) в земите ? преобладавали мюсюлманите
2. Устройство на Османската империя—теократична държава на шериата
                А) султанът—цялата власт му принадлежала
                Б) Диванът (правителството) с везирите (министрите)
                В) привилигеровани— чиновници и мюсюлмански духовници
                Г) войници
                - спахии—конници, издържали се от земя, дадена им от султана
                - еничари—пехотинци, които били събирани от християнски семейства и преминавали през специално обучение
                Д) рая—селяни, занаятчии и търговци (християни и мюсюлмани)  - работели, за да издържат управниците
3. Българите в османската държава
                А) живеели в провинция Румелия
                Б) като всички немюсюлмани били дискриминирани
                - не участвали в управлението
                - плащали допълнителни данъци
                - забранено било да носят скъпи дрехи, да яздят кон, да притежават оръжие
                - „кръвният данък“ („девширме“) - християнски момчета правени еничари
                В) някои българи приели исляма