СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Православната вяра и съхраненото културно наследство

План на урок №39 по история и цивилизации за 6. клас

1.Свещениците и миряните
                А) българите били под духовната власт на Цариградската патриаршия
                Б) действителните им водачи били техните свещеници           
2. Българските манастири
3. Съхраненото културно наследство
                А) в килийните училища се учели на четене, писане и смятане
                Б) в манастирски библиотеки се пазели книги
                В) преписвали се книги
                Г) създали се някои нови творби
                Д) съхранило се изобразителното изкуство