СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Първите будители: Могъщество на Византийската империя (V-VII век)”

План на урок №5 по история и цивилизации за 6. клас

  1.Юстиниан I Велики—възстановяване на единството на империята
            А) отвоюване на Рим и много римски земи
            Б) борба срещу перси и славяни
            В) уменията на византийската дипломация
   2. Постиженията на Юстиниановата епоха
            А) „Юстиниановият кодекс“ - сборник със закони
            Б) църквата Св. София“ в Константинопол и много строежи
   3. Свещената война“ на император Ираклий
            А) след Юстиниян I много земи били загубени
            Б) в нач. на VII в. имп. Ираклий започнал и спечелил свещена война“ за отвоюване на Сирия, Египет и Йерусалим
            В) появява се нов враг—арабите
   4. Обновяването на империята
            А) Византия става гръцка държава
            Б) титлата на императора—“василевс на ромеите“
            В) нови области—теми, начело със стратег, който има военната и гражданската власт
            Г) логотети (министри)
            Д) нова армия от стратиоти (селяни, които получавали земя срещу задължението да служат във войската