СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Арабският халифат (VII-XI век)

План на урок №8 по история и цивилизации за 6. клас

1.Промененият Дом на исляма“
            А) арабите завладели огромни територии
            Б) халифът—абсолютен владетел, смятан за сянка на самия Аллах на земята
            В) разделянето на мюсюлманите
                        - сунити—искали халифът да се избира от всички мюсюлмани
                        - шиити—искали халифът да произхожда от семейството на пророка
 2. Халифатът на династията Омаяди
            А) от 661 г. от халифът Моавия
            Б) столица—Дамаск
            В) Арабският халифат става империя
            Г) Спирането на завоеванията на арабите в Европа
                        - 718 г. от българите
                        - 732 г. от франките
            Д) нашествия на изток
 3. Династията на Абасидите
            А) управлява от 750 г.
            Б) столица—Багдад
            В) разцвет при халифът Харун ал Рашид
            Г) XI в. Арабският халифат е унищожен от селджуците