СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

  Уроци по история и цивилизация за 6. клас

 1.    Българите навлизат в новото време. Възраждането – епоха на промени
 2.    Стопански промени през ХVІІІ – ХІХвек. С предприемчивост към напредък
 3.    Светът на възрожденските българи. Между традицията и новостите
 4.    Съжителство с другите. Балканските народи в общо усилие към свобода
 5. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. “Да се наречеш българин”
 6. Новото българско училище. “Учи, за да сполучиш!”
 7. Българската възрожденска култура. Сближаване с модерна Европа
 8. Движение за независима българска църква. “Българският Великден”
 9. Борбите на българите през първата половина на ХІХ век. Политическото раздвижване
 10. Българската освободителна революция. От бунтове към организирана борба
 11. Българската освободителна революция (1869-1873г.). Васил Левски и Любен Каравелов
 12. Априлското въстание (1876г.)
 13. Освобождението: Руско-турската война (1877-1878г.)
 14. Възстановяване на българската държава(1877-1879г.). Уредба на Княжество България
 15. Възстановяване на българската държава (1879 – 1884г.). Първи стъпки на демокрацията
 16. Българският национален въпрос. В преследване на идеала
 17. Българите извън пределите на свободната държава. Да останеш българин извън отечеството
 18. Българската следосвобожденска демокрация (1886 – 1894г.). СТЕФАН СТАМБОЛОВ
 19. Българската следосвобожденска демокрация до края на ХIХ век (1894-1901г.). Константин Стоилов
 20. Съединението 1885
 21. България по пътя на модернизацията. Независимостта 1908г.
 22. Войни за национално обединение
 23. Политически живот (1918-1925г.). Следвоенните сътресения
 24. България през периода 1926-1939г. От демокрация към авторитарно управление
 25. България и неспокойният европейски мир. Външна политика под знака на разума (1919 – 1939г.)
 26. България в годините на Втората световна война. (1939-1944г.)
 27. Всеобщ напредък в началото на ХХ век. “Българското чудо” в сърцето на Балканите
 28. Стопански промени и производствени технологии. (1919-1939г.)
 29. Духовни процеси в следосвобожденското българско общество. Европеизация на културата
 30. Българинът на прага на ХХ век. Едно променящо се общество
 31. Всекидневният живот. Между Ориента и Европа
 32. Българското общество през военните години. Войната и хората
 33. Променящият се свят на българина след Първата световна война
 34. Културните търсения след Първата световна война. България в европейската култура
 35. Политическата система на комунизма. Държавният социализъм в България (1944-1989г.)
 36. Икономически промени в селото и града. От пазарна към планова държавна икономика
 37. Българското общество (1944-1989г.)
 38. България зад “желязната завеса”. Външна политика в двуполюсния свят (1944-1989г.)
 39. Краят на комунизма
 40. Българският гражданин. Предизвикателствата на прехода (1990-1997г.)
 41. България в обединяваща се Европа (1997-2007г.)
В НАЧАЛОТО