СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Българите навлизат в новото време. Възраждането – епоха на промени

План на урок №1 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Модерната епоха
   1. Ренесансът в Италия – исторически период (ХІV-ХІХ в.), през който се възражда на интереса към човека, дава се тласък на развитието на науките
   2. развитие на икономиката – въвеждат се машини
   3. Великата френска революция –  “Свобода, равенство, братство”
 2. Българско възраждане
   1. исторически период, обхващащ времето на ХVІІІ и ХІХ век, през който се извършват промени в стопанството, обществения живот и културата по европейски образец;
   2. тогава се подготвя и осъществява освобождението на българския народ
   3. ново раждане (възраждане) на българската общност
   4. развитие на просветата
   5. развитие на национално-освободителната идея
 3. Дългата криза в Османската империя
   1. кризата – заради неприемането на новото
   2. кърджалийските размирици
     1. кърджалии – турски разбойници, действащи в равнините
 4. Империята между Изтока и Запада
   1. премахването на спахиите и еничарите
   2. Хатишерифът (1839г.) –  реформен документ, който дава права на немюсюлманите