СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Освобождението: Руско-турската война (1877-1878г.)

План на урок №13 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Отзвукът от Априлското въстание
  1. европейските народи в защита на българите
  2. подготовката на Русия за война с Турция
 2. Освободителната Руско-турска война
  1. бойните действия
   1. начало на войната – 12.ІV.1877г.
   2. Свищов е първият освободен град
   3. обсадата на Плевен
   4. боевете на връх Шипка (9-11.VІІІ.1877г.)
   5. преминаването на Балкана през зимата
   6. освобождаването на София
   7.  победният марш на руските войски
 3. Санстефанският мирен договор – прелиминарен (предварителен)
  1. договорът между Русия и Османската империя е подписан на 3.ІІІ.1878г. и според него всички българи от Мизия, Тракия и Македония получават свобода
 4. Берлинският договор (13.VІІ.1878г.) – разделя България на 5 части
  1. Княжество България – самостоятелно, свободно княжество, васално на Турция; обхваща земите между Дунав и Стара планина, както и Софийско
  2. Източна Румелия (автономна област в Турция) – между Балкана и Родопите
  3. Македония и Беломорска Тракия – безусловно се връщат на Турция
  4. Западните покрайнини – предават се на Сърбия
  5. Северна Добруджа – предава се на Румъния