СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Възстановяване на българската държава(1877-1879г.). Уредба на Княжество България

План на урок №14 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Временното руско управление (май 1877-април1879г.)
  1. Русия помага за възстановяване на българската държава и създаване на администрация, полиция, банка и др.
 2. Подготовка на конституцията на Княжество България
  1. В Учредителното събрание се оформят две групи:
   1. непримирими (либерали) – искат да се дадат неограничени права на гражданите
   2.  умерени (консерватори) – искат да се ограничат правата на гражданите
  2. Конституция – основен закон
 3. Търновската конституция – подписана на 16.ІV.1879г.
  1. Княжество България е конституционна монархия – държавният глава е княз, чиято власт се ограничава от конституция (основен закон)
  2. Търновската конституция е прогресивна и демократична, защото осигурява разделението на трите власти (законодателна, съдебна и изпълнителна) и дава широки права и свободи на гражданите.
  3. Демокрация – управление на народа
  4. Княз Александър І – първият княз след Освобождението