СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Българите извън пределите на свободната държава. Да останеш българин извън отечеството

План на урок №17 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Български общности в Сърбия и Румъния
  1. българите в кралство Сърбия (около Ниш, Пирот, Лесковац, Вряня) – подложени на асимилация (претопяване), но запазват своя език, съзнание и учебно дело
  2. българите в кралство Румъния (около Тулча и Бабадаг)
 2. Българите в Османската империя
  1. Българите в Тракия и Македония са много повече от другите народности, живеещи там (турци, гърци, албанци, евреи, власи и др.)
 3. Българската екзархия – опора и защитник на общността
  1. дейността на екзархията, ръководена от екзарх Йосиф І
   1. с помощта на България се откриват много български училища, (включително гимназии), читалища, издават се български вестници
  2. гръцката и сръбската пропаганда
   1. Гърция и Сърбия се опитват да накарат българите в Македония да не се чувстват българи, а гърци, сърби или “македонци”
 4. Български общности в Европа
  1. в Австро-Унгария, Русия, Влахия, Румъния и др. страни също живеят много българи
  2. те запазват своето самосъзнание и поддържат връзка с България
 5. В края на ХІХ и началото на ХХ век България е единствената страна, която граничи със своето собствено население; граничи “със себе си”