СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Стопански промени през ХVІІІ – ХІХвек. С предприемчивост към напредък

План на урок №2 по история и цивилизация за 6. клас

обилна реклама -->
 1. Промените в земеделието
  1. основен поминък на българите – земеделието
  2. въвеждат се нови култури (тютюн, царевица и др.)
  3. чифлиците – големи земеделски стопанства
 2. Занаяти и фабрики
  1. Занаятите – някои достигат голям разцвет (абаджийство, гайтанджийство)
  2. Фабриките - през 1835 г. Добри Желязков открил в Сливен първата българска фабрика
 3. Търговията – двигател на промените
  1. търговията с другите страни
   1. износ – вълнени платове, кожи, гайтани, восък, мед, вълна, желязо
   2. внос – подправки, скъпи коприни, стомана, солена риба, фабрични изделия
 4. търговията – двигател на промените:
  1. търговците донасят нови стоки, но и нови идеи;
  2. появяват се заможни българи, със самочувствие и възможности да помогнат на народа си