СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Всеобщ напредък в началото на ХХ век. “Българското чудо” в сърцето на Балканите

План на урок №27 по история и цивилизация за 6. клас

  1. Условия и идеи за стопански напредък
    1. условия – неблагоприятни (разпокъсани територии, тесен пазар, Османската империя е била стопански изостанала)
    2.  идеи – България да стане стопански развита държава
  2. Развитие на земеделието
    1. земеделието – изостанало
    2. политиката на държавата – модернизация и подобрения (железен плуг, машини, нови сортове, модерни стопанства)
  3. Индустриалният подем
    1. занаятите – западат
    2. подем на промишлеността – главно предприятия от леката промишленост
    3. развитие на транспорта и енергетиката
    4. разширяване на търговията
  4. Благодарение на обединените усилия на целия български народ страната успява да превъзмогне стопанската изостаналост на Османската империя и тръгне по модерен път на развитие.