СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Всеобщ напредък в началото на ХХ век. “Българското чудо” в сърцето на Балканите

План на урок №27 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Условия и идеи за стопански напредък
  1. условия – неблагоприятни (разпокъсани територии, тесен пазар, Османската империя е била стопански изостанала)
  2.  идеи – България да стане стопански развита държава
 2. Развитие на земеделието
  1. земеделието – изостанало
  2. политиката на държавата – модернизация и подобрения (железен плуг, машини, нови сортове, модерни стопанства)
 3. Индустриалният подем
  1. занаятите – западат
  2. подем на промишлеността – главно предприятия от леката промишленост
  3. развитие на транспорта и енергетиката
  4. разширяване на търговията
 4. Благодарение на обединените усилия на целия български народ страната успява да превъзмогне стопанската изостаналост на Османската империя и тръгне по модерен път на развитие.