СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Стопански промени и производствени технологии. (1919-1939г.)

План на урок №28 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Следвоенната разруха
  1. Във войните се изразходват много средства
  2. Загубена е Южна Добруджа
  3. Страната плаща репарации
  4. Земеделието – загубени работна ръка, добитък, инвентар
  5. Недостигат горива
  6. Транспортът е съсипан
 2. Възстановяване и стабилизация на икономиката
  1. Александър Стамболийски – започва стабилизацията
  2. Правителството на Андрей Ляпчев – получава заеми за бежанците и за пострадалите от земетресението през 1928г.
  3. Стабилизация – българското стопанство преодолява кризата и достига предвоенното си развитие
  4. Развиват се главно отраслите на хранително-вкусовата, текстилната и тютюневата индустрия
 3. Отражение на световната икономическа криза (1929-1933г.)
  1. Кризата засяга най-много земеделските стопани (“ножицата на цените”)
  2. Кризата се чувства по-леко в индустрията
 4. Стопанството в навечерието на Втората световна война
  1. След 1934г. настъпва оживление в икономиката
  2. Държавата засилва своя дял в промишлеността