СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Духовни процеси в следосвобожденското българско общество. Европеизация на културата

План на урок №29 по история и цивилизация за 6. клас

 1. Наследство и предизвикателства пред духовния живот
  1. Задачи:
   1. Да създаде културни институции
   2. Да осъществи духовен обмен с напредналите държави
   3. Да натрупа културни блага
 2. Напредък на образованието
  1. Законодателство: началното образование е задължително и безплатно
  2. Строеж на училища, подготовка на учители
  3. Водещи центрове: Държавният университет и Българската академия на науките
 3. Читалища, библиотеки и музеи
  1. Читалищата – огнища на духовност и родолюбие
  2. Библиотеките – улесняват достъпа до знания
  3. Музеите
 4. Подем на българската литература
  1. Литература – Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов
  2. Театри
 5. Художествената култура догонва Европа
  1. Изобразително изкуство – Владимир Димитров – Майстора и др.
  2. Архитектура
  3. Музика – Добри Христов и др.
 6. Свободното печатно слово – вестници и списания